Certifieringar

 

Fairtrade

Rättvisemärkning med krav på bland annat arbetsförhållanden. Odlarna garanteras ett minimipris. Arbetar bara med små producenter.

Rainforest Alliance

Märkning som arbetar för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för odlare. Även sociala och miljömässiga krav. Kemiska bekämpningsmedel är tillåtna, med vissa begränsningar. Arbetar med både små och stora producenter.

Krav

Miljömärkning. Tillåter inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Även krav på socialt ansvarstagande och minskad klimatpåverkan.

UTZ certified

Märkning med sociala och miljömässiga krav. Stöttar och utbildar odlare till bättre lönsamhet och hållbarhet.

WFTO, World Fair Trade Organisation

Den märkning som används av WFTO, World Fair Trade Organisation, är en certifiering som garanterar att varorna du köper bidrar till att småskaliga producenter i länder med utbredd fattigdom får en förbättrad levnadsstandard. WFTO:s produktmärkning används av medlems-oganisationer i WFTO som arbetar med Fair Trade. Medlem kan vara en producent som blir certifierad genom WFTO:s garantisystem, en importör som når upp till reglerna för garantisystemet eller återförsäljarorganisationen. De behöver alla genomgå garantisystemet för att få sälja produkter som bär märkningen vilket innebär att hela produktionskedjan blir Fair Trade, från produkt till butik.

Leave a Comment