Forskare: Ekologiskt ÄR nyttigare

Den hittills mest omfattande undersökningen i ämnet visar nu att ekologisk mat innehåller betydligt mer antioxidanter än konventionellt odlad mat. Det internationella teamet bakom undersökningen menar att ett byte till ekologisk frukt och grönsaker kan ge samma fördelar som “fem om dagen”. Ekologisk mat innehåller 19-69% mer antioxidanter.

Forskarna fann mycket högre nivåer av kadmium, en giftig metall, i konventionellt odlade grödor. Besprutningsrester hittades även i 4 gånger större omfattning jämfört med ekologiskt odlat. Undersökningen var betalad av EU och en välgörenhetsförening för ekologiskt jordbruk.

Källa: The Guardian

Leave a Comment