Sverige etta i världen med ekologisk mat

eko

Bild: Claudio Bresciani

Försäljningen av ekologiska livsmedel i svensk detaljhandel ökade med 23 procent under första halvåret. De ekologiska varorna utgjorde nio procent av all mat och dryck som såldes i detaljhandeln under första halvan av 2016. Därmed är Sverige uppe på samma nivå som Danmark, som länge varit världsetta.

En omfattande produktionsökning av svenskt ekojordbruk har givit ekomarknaden möjlighet att växa. Samtidigt kunde ökningen varit ännu större, om det funnits mer ekoprodukter att sälja.

Allra starkast är trenden på Systembolaget. Där står ekodryckerna nu för en sjättedel av försäljningen.

FAKTA: Så mycket …ökar ekovarorna
Första halvåret 2016 jämfört med samma period 2015.

Systembolaget 42 procent
Bergendahls (Citygross) 38 procent
Axfood (Hemköp, Willys) 33 procent
Ica 15 procent
Coop 13,5 procent
Lidl 10 procent
Siffrorna för matkedjorna är räknade på försäljningsvärde, medan siffran för Systembolaget är räknad på volym.

Observera att ökning inte är detsamma som andel av den totala försäljningen.

Källa: Ekoweb, GP

Eko-försäljningen boomar i Sverige

På ett år har försäljningen av ekologiskt ökat 30% i Sverige. Men Danmark ligger långt före och livsmedelsjättarna måste bli mer offensiva. Danska Coop gör prissänkningar på 200 miljoner årligen i syfte att sätta än högre fart på eko-försäljningen. Under en femårsperiod är målet att fördubbla den ekologiska försäljningen, till 10 miljarder danska kronor.Ekologisk frukt

För att konsumenterna ska handla mer ekologiskt kräver de lägre priser. Danmark leder den ekologiska försäljningen. internationellt sett ligger dock Sverige också i framkant, med 4,3% försäljning av ekologiskt i snitt 2013. Men i Danmark låg andelen på hela 8%. Ökningen av ekologiskt i Sverige under 2013 ska dock ses som smått otrolig och är förmodligen största ökningen i världen.

När Coop sänkte priset på ekologiska vindruvor under en vecka så ökades försäljningen med 2800%. De ekologiska storsäljarna i Sverige har länge varit mjölk och ägg, andelen fortsätter öka men det talas om brist på ägg och mejerivaror av det ekologiska utbudet.

 

Ny forskning – ekoodling bättre än ryktet

Det har tidigare hävdats att “hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en hög kostnad”. Detta Bönormotbevisas nu i en ny analys gjord av forskare vid Berkeley-universitetet. I genomsnitt får ekobönder skördar som är endast 19 procent mindre än konventionella odlare.

Ekologisk odling gav i genomsnitt 19,2 procent mindre skörd, men skillnaden krympte till bara 8 procent med välkända metoder som växtrotation eller genom multiodling som går ut på att odla mer än en sort samtidigt.

Källa: SVD

Forskare: Ekologiskt ÄR nyttigare

Den hittills mest omfattande undersökningen i ämnet visar nu att ekologisk mat innehåller betydligt mer antioxidanter än konventionellt odlad mat. Det internationella teamet bakom undersökningen menar att ett byte till ekologisk frukt och grönsaker kan ge samma fördelar som “fem om dagen”. Ekologisk mat innehåller 19-69% mer antioxidanter.

Forskarna fann mycket högre nivåer av kadmium, en giftig metall, i konventionellt odlade grödor. Besprutningsrester hittades även i 4 gånger större omfattning jämfört med ekologiskt odlat. Undersökningen var betalad av EU och en välgörenhetsförening för ekologiskt jordbruk.

Källa: The Guardian

Kemikalier i nio av tio frukter

Nio av tio frukter i en vanlig fruktkorg innehåller rester av bekämpningsmedel och flera är kemikalievärstingar. Det visar en rapport från Naturskyddsföreningen som bygger på de senaste svenska provtagningarna. besprutning

När Livsmedelsverket förra året testade 647 frukter blev resultatet att 87 procent av en vanlig fruktkorg med vindruvor, citrusfrukter, äpplen, päron och bananer innehåller rester av bekämpningsmedel. Det handlar ofta om ämnen som är hormonstörande och cancerogena.

Vindruvor tillhör de absoluta värstingarna med fynd av kemikalier i nästan alla prover. Totalt påträffades 51 olika kemikalier i vindruvor, däribland klormekvat som vid djurförsök visat sig påverka reproduktionen. För att inte överstiga gränsvärden använder odlarna ofta ett stort antal olika bekämpningsmedel för att motverka skadedjur, ogräs och mögel. Livsmedelsverket har som mest hittat rester av tolv olika preparat i enskilda prover av vindruvor, selleri och jordgubbar, och i EU:s rapporter finns exempel på upp till 29 olika kemikalier i ett och samma prov.

I ekologisk frukt och grönsaker är kemiska bekämpningsmedel inte tillåtna och sådana rester också ytterst sällsynta. När Livsmedelsverket testade 62 ekologiska produkter var 61 helt utan spår av bekämpningsmedel medan låga halter påträffades i ett prov på ekologiska bananer.

Källa: SVD

Försäljningen av ekologisk mat ökar

Försäljningen av ekologiska matvaror ökade med 13 procent, enligt en rapport som släpps idag från marknadsundersökningsföretaget Ekoweb. Hälsoskälen ökar som orsak, mycket på grund av larmen om miljögifter.

Frukt och grönt – och då främst bananer – som ökar mest, vilket kan bero på den senaste tidens larm om gifter i maten, enligt Cecilia Ryegård på Ekoweb.

Fortfarande utgör de ekologiska livsmedlen en liten del av den totala försäljningen. På Ica och Coop som toppar den ekologiska försäljningen är andelen endast 5-6 procent.

Ekomjölk är nyttigare än vanlig mjölk

En amerikansk undersökning visar nu att ekologisk mjölk är nyttigare än vanlig mjölk då den t.ex. innehåller mer av ämnet omega 3 och är således ett viktigt alternativ till fisk.

Omega 3 är ett nyttigt fett som vi människor annars brukar få i oss genom att äta fisk, men som vi alltså även kan få i oss när vi dricker ekologisk mjölk. – Det har varit flera studier tidigare som pekat i den här riktningen, även i Sverige. Grunden ligger i att djuren får gå ute och beta, säger Pelle Fredriksson, informatör vid SLU:s Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

Orsaken att den ekologiska mjölken innehåller mer omega 3 beror alltså på att korna får gå ute mer och äta obesbrutat gräs och giftfri mat.

Källa till studien

Åkrarna gödslas med p-piller

Ännu en anledning till att välja ekologiskt.

Gifterna avskiljs i svenska reningsverk. Sen sprids de på åkrarna där vår mat odlas. Den bonde som tar emot slammet som gödsel för åkermarken får rejäl ersättning. Entreprenörerna, som reningsverken anlitar, betalar.

– Slam är så kontaminerat med erkänt farliga ämnen att vi inte anser att det kan spridas. Det är både tungmetaller, som kadmium, och andra miljögifter som kan lagras i både djur och människor, säger vice ordförande Johanna Sandahl.

Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 ­p-piller per hektar – totalt 300 000 på en medelstor gård.

Källa

Bekämpningsmedel i icke-ekologiska bananer

Banantest - testfakta

Bananer av märkena  testade av testfakta och man fann upp till 7 olika bekämpningsmedel, inte bara i skalet utan även i fruktköttet. Vill du äta giftfria bananer är det ekologiskt som gäller. De icke-ekologiska bananmärkena som innehöll gifter var Chiquita, Dole, Favorita, Bajella och Cabana. Av de

ekologiska banansorterna som analyserats, var det ingen som visade spår efter några

som helst bekämpningsmedel. Visserligen har ingen av de testade bananerna mer gifter på sig eller i sig än EU:s gränsvärden. Men för små barn kan koncentrationerna bli högre. Av det svampdödande medlet Imazalil går exempelvis 52 procent in i fruktköttet. Då räcker det med fyra bananer för ett litet barn innan man kommer upp i gränsvärdena. Ekologiska bananer kostade vid tillfället endast 5 kr mer per kg, ett lågt pris att betala för att undvika farliga gifter.

källa: TestfaktaSR, Aftonbladet