Sverige etta i världen med ekologisk mat

eko

Bild: Claudio Bresciani

Försäljningen av ekologiska livsmedel i svensk detaljhandel ökade med 23 procent under första halvåret. De ekologiska varorna utgjorde nio procent av all mat och dryck som såldes i detaljhandeln under första halvan av 2016. Därmed är Sverige uppe på samma nivå som Danmark, som länge varit världsetta.

En omfattande produktionsökning av svenskt ekojordbruk har givit ekomarknaden möjlighet att växa. Samtidigt kunde ökningen varit ännu större, om det funnits mer ekoprodukter att sälja.

Allra starkast är trenden på Systembolaget. Där står ekodryckerna nu för en sjättedel av försäljningen.

FAKTA: Så mycket …ökar ekovarorna
Första halvåret 2016 jämfört med samma period 2015.

Systembolaget 42 procent
Bergendahls (Citygross) 38 procent
Axfood (Hemköp, Willys) 33 procent
Ica 15 procent
Coop 13,5 procent
Lidl 10 procent
Siffrorna för matkedjorna är räknade på försäljningsvärde, medan siffran för Systembolaget är räknad på volym.

Observera att ökning inte är detsamma som andel av den totala försäljningen.

Källa: Ekoweb, GP

Åkrarna gödslas med p-piller

Ännu en anledning till att välja ekologiskt.

Gifterna avskiljs i svenska reningsverk. Sen sprids de på åkrarna där vår mat odlas. Den bonde som tar emot slammet som gödsel för åkermarken får rejäl ersättning. Entreprenörerna, som reningsverken anlitar, betalar.

– Slam är så kontaminerat med erkänt farliga ämnen att vi inte anser att det kan spridas. Det är både tungmetaller, som kadmium, och andra miljögifter som kan lagras i både djur och människor, säger vice ordförande Johanna Sandahl.

Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 ­p-piller per hektar – totalt 300 000 på en medelstor gård.

Källa

Krav: Man får den mat man betalar för

När P4 Väst jämförde priserna på tio olika varor i några stora matbutiker, en korg med ekologisk mat och en med samma produkter utan ekomärkning, så blev den ekologiska korgen över hundra kronor dyrare.

Man får vad man betalar för och det är handlarna som sätter priserna, menar Kristin Cooper på organisationen Krav.

Vem är det som tjänar på den ekologiska maten?

– Jag skulle säga att det finns en ”win-win” situation i det här. Ekologisk mat säljs liksom annan mat på en konkurrensutsatt marknad, och man kan säga att den största vinnaren är konsumenten som kan göra medvetna val och även att göra val som påverkar miljön och samhället i en bättre riktning, säger Maria Smith.

Källa

Bekämpningsmedel i icke-ekologiska bananer

Banantest - testfakta

Bananer av märkena  testade av testfakta och man fann upp till 7 olika bekämpningsmedel, inte bara i skalet utan även i fruktköttet. Vill du äta giftfria bananer är det ekologiskt som gäller. De icke-ekologiska bananmärkena som innehöll gifter var Chiquita, Dole, Favorita, Bajella och Cabana. Av de

ekologiska banansorterna som analyserats, var det ingen som visade spår efter några

som helst bekämpningsmedel. Visserligen har ingen av de testade bananerna mer gifter på sig eller i sig än EU:s gränsvärden. Men för små barn kan koncentrationerna bli högre. Av det svampdödande medlet Imazalil går exempelvis 52 procent in i fruktköttet. Då räcker det med fyra bananer för ett litet barn innan man kommer upp i gränsvärdena. Ekologiska bananer kostade vid tillfället endast 5 kr mer per kg, ett lågt pris att betala för att undvika farliga gifter.

källa: TestfaktaSR, Aftonbladet