Bekämpningsmedel i icke-ekologiska bananer

Banantest - testfakta

Bananer av märkena  testade av testfakta och man fann upp till 7 olika bekämpningsmedel, inte bara i skalet utan även i fruktköttet. Vill du äta giftfria bananer är det ekologiskt som gäller. De icke-ekologiska bananmärkena som innehöll gifter var Chiquita, Dole, Favorita, Bajella och Cabana. Av de

ekologiska banansorterna som analyserats, var det ingen som visade spår efter några

som helst bekämpningsmedel. Visserligen har ingen av de testade bananerna mer gifter på sig eller i sig än EU:s gränsvärden. Men för små barn kan koncentrationerna bli högre. Av det svampdödande medlet Imazalil går exempelvis 52 procent in i fruktköttet. Då räcker det med fyra bananer för ett litet barn innan man kommer upp i gränsvärdena. Ekologiska bananer kostade vid tillfället endast 5 kr mer per kg, ett lågt pris att betala för att undvika farliga gifter.

källa: TestfaktaSR, Aftonbladet

Leave a Comment